Huurvoorwaarden INOXIA
Griekenland, Naxos, Agios Prokopios, Stelida, INOXIA.
 

Foto:030427 Ag.Anna, Stelida.


1. Met een schriftelijke( bij voorkeur E-mail) aanmelding geeft de huurder aan de verhuurder een tijdelijke overeenkomst aan voor een bepaalde reserveringsperiode.

Een reserveringsperiode heeft een minimale duur van 1 week en loopt van zaterdagmiddag voor het gereserveerde week nummer tot zaterdagochtend in het gereserveerde weeknummer.
De tijdelijke overeenkomst komt tot stand nadat de verhuurder aan de huurder een reserveringsovereenkomst en de prijs schriftelijk heeft bevestigd.
Na een schriftelijk bevestiging door de huurder van de reserveringsovereenkomst is een directe aanbetaling van 25% van de huurprijs noodzakelijk.
Na de aanbetaling van 25% van het huurprijs is de huurovereenkomst van kracht en wordt de reserveringskalender door de verhuurder bijgewerkt.
Het resterende bedrag inclusief de eventuele opties (zie onder 3) dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reserveringsperiode te zijn voldaan. Hierna wordt onze beheerder verwittigd van Uw komst en krijgt U het telefoonnummer van onze beheerder. Hij zal U bij u aankomst op Naxos naar onze woning brengen.

2. De prijs is gebaseerd op een verblijf van max. 4 personen.

Voor een 5e persoon wordt een toeslag van 5 euro per dag berekend. Onze beheerder wordt van het aantal aangemelde personen ingelicht. Bij overschreiding van het aangemelde aantal personen dient het verschil bij aankomst direct voldaan te worden.
Voor de eindschoonmaak wordt eenmalig een bedrag van 50 euro berekend.

3. De huurprijs is gebaseerd op Satelliet ontvangst van alle Free To Air zenders, gebruik van de 3 plafondventilatoren en zonder gebruik van de klimaat installatie.

Optie satelliet ontvangst.
Alle Free To Air zenders zijn zonder speciale voorziening te ontvangen. Hieronder valt momenteel 1 Nederlandstalige.
Voor ontvangst van alle Nederlandstalige zenders (NED1,2,3 en commerciele zenders)is een CANALDIGITAAL SMARD CARD nodig welke wij op Uw verzoek aangetekend toesturen.
Wij vragen bij reservering hiervoor een borgsom van 85 Euro. Te voldoen samen met de laatste betalingstermijn. Na aangetekende retournering van de SMART CARD aan ons adres wordt de borgsom geheel teruggestort op Uw rekening.
Optie klimaat installatie.
De beide slaapkamers en de woonkamer zijn voorzien van een klimaat installatie. Hierdoor is koeling of verwarming mogelijk. Met de beheerder neemt U bij aankomst de beginstand en bij vertrek de eindstand van de elektriciteitsmeter op. Per verbruikte Kw wordt 0,25 Euro in rekening gebracht. Bij een reservering kunt U aangeven of U van de klimaatinstallatie gebruik wilt maken. Als voorschot wordt 10 Euro per geboekte dag berekend. Te voldoen samen met de laatste betalingstermijn.
Na Uw vakantie wordt het KW verbruik met U verrekend.

4. De huurder heeft het recht voor aanvang van de huurperiode te annuleren.

Hiervoor worden de volgende kosten in rekening gebracht:
-Tot 8 weken voor de huurperiode 25% van de totaalprijs,
-tot 4 weken voor de huurperiode 50% van de totaalprijs
- en bij minder dan 4 weken, annuleren of niet verschijnen bij aanvang van de huurperiode de gehele huurprijs.

5. De huurder is verantwoordelijk voor de door hem veroorzaakte schade aan of in het verhuurde ( porselein, glas, wasgoed, meubels etc.).

Een onderdeel van het huurcontract is dan ook dat de huurder akkoord gaat met een overhandigde inventarislijst, tenzij huurder binnen 24 uur na het betrekken van het gehuurde melding maakt bij de beheerder van eventuele gebreken.

6. De huurder staat in voor een verantwoord gebruik van het verhuurde als ware het zijn eigendom. Tijdens het verblijf dient de huurder de woning zelf te reinigen.

De huurder staat garant voor de reinheid en zorgvuldige oplevering bij vertrek van het verhuurde. Onze beheerder zal zorgdragen voor de eindreiniging en wisseling van handdoeken en beddegoed zodat de woning geheel gereed is voor een volgende huurder.

7. De huurder is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door natuurgeweld of andere niet aan hem toe te rekenen schade tijdens zijn verblijf in de woning INOXIA en het bijhorende perseel.

Het verblijf in de woning INOXIA en het bijhorende perseel is geheel voor eigen risico.

8. Indien er reden is voor klachten over het gehuurde dient U dit direct aan onze beheerder mee te delen. Alleen de beheerder is namens ons gerechtigd voor het (laten) verhelpen van eventuele gebreken.

9. De huurder is verplicht bij eventueel optredende storingen alles in het werk te stellen om de eventuele gevolgschade tot een minimum te beperken.

10. Kleine kortharige huisdieren zijn toegestaan. Bij boeking dient U hier melding van te maken. Onze beheerder wordt hiervan ingelicht.

11. Bij een reservering van onze woning INOXIA gaat u accoord met bovengenoemde voorwaarden.

Wij adviseren een voor U geschikte annulerings- en/of reisverzekering te nemen.Terug naar vorige pagina


Print deze pagina